Osoby, które złożyły wniosek o wydanie dyplomu i suplementu w języku obcym informuję, iż można odbierać dokumenty osobiście bądź po okazaniu przez odbierającego stosownego upoważnienia. Informuję również, że dnia 16. 08. 2019 r. dziekanat będzie nieczynny.