Studenci RM I, PO I, PPA, PPB, PPC  w nawiązaniu do zapytań o przepisanie oceny  z przedmiotu Anatomia zobligowani są o wystosowanie oficjalnego pisma do dziekanatu (adresowanego po prowadzącego zajęcia) Pismo z prośbą o przepisanie znajduje się w linku:
https://powislanska.edu.pl/student/strefa-studenta/pliki-do-pobrania/ Podania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2022r.

Ponadto do pisma należy dołączyć suplement/zaświadczenie o liczbie godzin ćwiczeń i wykładów oraz o zdaniu egzaminu.
Po złożeniu w dziekanacie druków,  zostaną przekazane prowadzącemu celem  zaopiniowania.

Przepisanie oceny jest możliwe jeżeli:

1.      Liczba godzin ćwiczeń i wykładów była równa lub większa dla tegorocznego kierunku studiów
2.      Przedmiot zakończony był egzaminem (jeżeli było to zaliczenie na ocenę – student zwolniony jest z zajęć z obowiązkiem napisania egzaminu).