Uprzejmie informujemy, że Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej powołała Komisję Konkursową dla etapu II w następującym składzie:

dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska – przewodnicząca Komisji

dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, prof. PSW

dr Aleksandra Śnieg, prof. PSW

dr Sabina Krupa

dr Dariusz Wieczorek

dr Anna Małecka-Dubiela

dr Piotr Jarzynkowski

(na podstawie zarządzenia nr 1/12/2022 Rektora Powiślańskiej Szkoły Wyższej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej etapu I w Konkursie na najlepszą pracę licencjacką / magisterską Powiślańskiej Szkoły Wyższej)