Stowarzyszenie Angielski w Medycynie pracuje nad innowacyjnym dydaktycznym projektem unijnym 

Stowarzyszenie Angielski w Medycynie pracuje nad innowacyjnym dydaktycznym projektem unijnym realizowanym z programu Erasmus+ w kategorii Partnerstwa Strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego.

help logo2

 

W ramach projektu został stworzony program HELP, który oferuje profesjonalny, medyczny, oparty na modułach program edukacyjno – szkoleniowy języka angielskiego z użyciem nowoczesnych technik multimedialnych oparty o europejskie standardy CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) w nauczaniu języków obcych.

Opracowany na poziomie B1/B2 z równoczesnym uwzględnieniem rozwijania kompetencji międzykulturowych przeznaczony jest do nauczania i samodzielnego uczenia się specjalistycznego języka angielskiego.

Celem projektu HELP jest stworzenie innowacyjnych standardów w nauczaniu medycznego języka angielskiego dla studentów kierunków medycznych oraz pracowników służby zdrowia na poziomie B1/B2 wg CEFR spełniającego wymogi europejskiego rynku pracy.

HELP – do kogo jest skierowany?

Program HELP przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby polepszyć swoje kompetencje językowe niezbędne do pracy w służbie zdrowia i w sektorze turystyki medycznej.

Stowarzyszenie zamierza stworzyć program do (samodzielnej) nauki i nauczania medycznego języka angielskiego przeznaczony dla:

Wykwalifikowanych pielęgniarek oraz pozostałych pracowników sektora opieki zdrowotnej z potrzebą samokształcenia by sprostać wymaganiom nowoczesnego rynku pracy;

Uczelni medycznych, szkół ponadgimnazjalnych i policealnych o profilu medycznym (biol-chem), centrów języków obcych oraz lektorów specjalizujących  się w nauczaniu medycznego języka angielskiego;

Studentów uczelni medycznych (program studiów licencjackich oraz magisterskich), którzy zamierzają odbyć praktyki lub staż w krajach Europy Zachodniej oraz brać udział
w unijnym programie zagranicznej wymiany studentów Erasmus+;

Absolwentów uczelni medycznych i pracowników sektora medycznego, którzy cenią sobie rozwój zawodowy oraz możliwości proponowane przez europejski rynek pracy;

Samorządów lokalnych oraz interesariuszy zajmujących się internalizacją w oferowanych usługach medycznych oraz opiece zdrowotnej dla osób starszych;

Tłumaczy tekstów medycznych;

Kadry kierowniczej i pracowników rozwijającego się sektora turystyki medycznej.

HELP – korzyści

Nielimitowany, darmowy dostęp do materiałów edukacyjnych przeznaczonych do   nauczania i nauki medycznego języka angielskiego według najnowszych standardów
z użyciem multimediów;

Wspieranie nieformalnego kształcenia dorosłych na poziomie B1/B2 z zakresu medycznego języka angielskiego opartego na praktycznych wskazówkach pracy
z pacjentami, osobami w podeszłym wieku oraz klientami z branży turystyki medycznej;

Darmowa platforma edukacyjna umożliwiająca samodzielną naukę języka w dowolnym czasie i miejscu oraz wymianę doświadczeń zawodowych;

Podniesienie prestiżu organizacji współpracujących z konsorcjum projektu HELP poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej łączącej kształcenie akademickie z wymogami nowoczesnego europejskiego rynkupracy;

Większa motywacja do uczenia się medycznego języka angielskiego wśród studentów i pracowników sektora medycznego poprzez zapewnienie im profesjonalnych i nowoczesnych narzędzi i metod edukacyjnych.
Platforma będzie ukończona w roku 2017, jednak już teraz zapraszamy do monitorowania naszych postępów pod adresem: www.help-theproject.eu

Logo Stowarzyszenie Angielski w Medycynie