W tym roku naszym celem było spojrzenie na dobrobyt z perspektywy ekonomicznej i medycznej i stąd decyzja, by zorganizować dwa bloki tematyczne: „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych” oraz „Dobrobyt – perspektywa nauk społecznych”. Konferencję zamknęła dyskusja panelowa „Oblicza dobrobytu w ujęciu poszczególnych dyscyplin naukowych”. Podczas konferencji poruszano takie tematy jak: współczesne choroby cywilizacyjne, styl życia i jakość usług medycznych. Mówiono o dobrobycie na świecie i w państwach UE, próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: czy można i jak zmierzyć dobrobyt. Zastanawiano się także co dalej z żywnością ekologiczną i jakie skutki społeczne niesie ze coraz większe spożycie alkoholu.

Głos w tej dyskusji poprzez swoje wystąpienia zabrali specjaliści ze szkół wyższych z całego kraju. Podobnie jak roku temu byli to nasi przyjaciele z Uniwersytetu Gdańskiego, Łódzkiego i Akademii Pomorskiej ze Słupska. Do prelegentów, którzy byli z nami po raz pierwszy należeli eksperci z Uniwersytetów Medycznych: Gdańskiego i Śląskiego w Katowicach oraz Gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Powiślańską Szkołę Wyższą reprezentowali prof. dr hab. Stefan Angielski, prof. nadzw. dr hab. Krystyna Strzała, Eugeniusz Gostomski oraz Michał Makowski.

Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że nasza konferencja rozrasta się, co było widać w liczbie zaproszonych gości, prelegentów i wszystkich zainteresowanych. Chcemy, aby „Oblicza dobrobytu” wpisały się na stałe do kalendarza imprez naukowych naszego regionu i nie tylko. Tematykę dobrobytu warto kontynuować, dzielić się doświadczeniami, spostrzeżeniami i przede wszystkim warto o nim rozmawiać, dlatego już dziś zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się we wrześniu 2012 roku.

Tekst AK
Zdjęcia M. Łapacz