Podczas tegorocznej edycji zaprezentowano najnowsze wyniki badań dotyczących dobrobytu społecznego, poglądy na temat sposobów pomiaru dobrobytu i jego konsekwencji społecznych i gospodarczych. Celem konferencji było przyczynienie się do zwiększenia integracji środowisk naukowych i medycznych zajmujących się problematyką dobrobytu. Stąd podczas tegorocznej, trzeciej edycji (program Konferencji) zaprezentowano m.in. poglądy na temat szans i zagrożeń związanych ze wzrostem zamożności społeczeństwa, w tym z „plagą dobrobytu” i szerzeniem się chorób cywilizacyjnych.

Tegoroczną konferencję otworzyła sesja plenarna, w czasie której zabrali głos nasi goście z Maritime University Szczecin & School of European Integration – prof. dr hab. Ignacy Chrzanowski oraz z Uniwersytetu w Toledo – prof. dr hab. Jerzy Jankun. Cieszymy się, że udało się nam gościć tak znakomitych gości i cenionych specjalistów z dziedziny ekonomii i medycyny.

Prof. dr hab. Ignacy H. Chrzanowski jest profesorem ekonomii, zarządzania i międzynarodowych stosunków gospodarczych w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej i Akademii Morskiej w Szczecinie. Był wykładowcą na Uniwersytecie w Sherbrooke, w Kanadzie oraz współpracował z Universite du Quebec a Montreal i z Uniwersytetem Montrealskim. Na konferencji prof. Chrzanowski poruszył problemy masowej konsumpcji i jej wpływu na światowy rozwój.
Prof. dr hab. Jerzy Jankun przedstawił oblicza światowego dobrobytu, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Warto wspomnieć, iż prof. Jankun jest znanym specjalistą z zakresu biochemii, urologii i onkologii. Kieruje ośrodkiem badań urologicznych Uniwersytetu Toledo.

Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne. Pierwszy ukazywał oblicza dobrobytu z perspektywy ekonomicznej (makro i mikroekonomiczne przejawy dobrobytu).
W tej części zabrali głos goście z Uniwersytetów: Łódzkiego, Warszawskiego i Gdańskiego. Powiślańską Szkołę Wyższą reprezentowali: dr Jolanta Sala i prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski.

Drugi blok miał za zadanie pokazać społeczne i medyczne aspekty globalizacji i dobrobytu (bezpieczeństwo żywieniowe i choroby cywilizacyjne). W tym bloku, oprócz gości z wymienionych wyżej placówek, zabrali głos osoby z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Morskiej w Gdyni. Z naszej uczelni były to: dr Małgorzata Grabus i dr Katarzyna Strzała-Osuch.

Pod koniec dnia odbyła się dyskusja panelowa – „Oblicza dobrobytu w ujęciu poszczególnych dyscyplin naukowych” , która stanowiła swoiste podsumowanie i zamknięcie dyskusji.

Poziom tegorocznej polemiki był bardzo wysoki. W dyskusji zabrali głos specjaliści z uczelni krajowych i zagranicznych. W porównaniu z zeszłymi latami liczba panelistów znacznie się zwiększyła, wrosła także liczba gości. Rosnące zainteresowanie widać było także po liczbie słuchaczy. Z dumą możemy powiedzieć, iż „Oblicza dobrobytu” z roku na rok przyciągają więcej zainteresowanych. Tegoroczna edycja okazała się być pod tym względem rekordową. Pełne sale seminarzystów utwierdziły nas w przekonaniu, że formuła konferencji jest interesująca, trafna i mimo wielu wystąpień ciągle niewyczerpana.

Podsumowując, konferencja okazała się wielkim sukcesem. To ogromnie nas cieszy, bo dzięki temu wiemy, iż idziemy w dobrym kierunku i trafnie rozwijamy ideę rozpoczętą trzy lata temu. Już dziś zapraszamy na kolejną, przyszłoroczną odsłonę.

Tekst: AG
Zdjęcia: M. Łapacz

PRACE I MATERIAŁY POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ