Studenci RMz31
Uprzejmie proszę wydrukować prezentacje z chirurgii jako zaliczenie BUNY. Ostateczny termin złożenia pracy BUNY w formie pisemnej do 9.03.2019. Po tym terminie BUNa nie będzie zaliczona. Prace składamy w Punkcie informacyjnym.

Studenci RMz21
Na dzień 9.03.2019 na ćwiczenia proszę przygotować 5 prezentacji spośród proponowanych tematów. Każdą prezentację mogą  przygotować max. 2 osoby /w załączeniu plik tematy z chirurgii/ 

Studenci I rok Pod11 i Pod12
Na zajęcie w dniu 23.03.2019 proszę przygotować po 3 prezentacje spośród podanych tematów, po 2 osoby max. na jedną prezentację. Terminy reszty prezentacji ustalimy na zajęciach /plik z tematami z fizjologii/