To program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej

W dniu 19.10.2019 r. na Uczelni będziemy gościć przedstawicieli Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, którzy przeprowadzą kampanię informacyjno – promocyjną Legii Akademickiej.

Legia Akademicka to program skierowany do studentów, zarówno kobiet jak i mężczyzn, którzy chcieliby odbyć szkolenie wojskowe, uzyskać stopień wojskowy, myślą o wstąpieniu do wojska i służbie czynnej. To przygoda, realizacja własnych pasji, szansa na zdobycie dodatkowych kwalifikacji, to prestiż.

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w 2017 roku pilotażowy program ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka”. Program realizowany jest w roku akademickim 2018/2019. Organizatorem części teoretycznej szkolenia, obejmującej m.in. przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej jest Rektor uczelni, która dołączyła do programu Legia Akademicka. Część praktyczną wojskowego szkolenia w formie ćwiczeń poligonowych organizuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Program ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik, składa wniosek do organów wojskowych o otrzymanie karty powołania na ćwiczenia wojskowe. Część praktyczna programu (trwająca 21 dni w przypadku szkolenia szeregowych rezerwy oraz 42 dni w przypadku szkolenia podoficerów rezerwy) realizowana jest w czasie wakacji w jednostkach wojskowych oraz wytypowanych ośrodkach szkolenia.

  • – moduł szkolenia podstawowego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i złożeniem przysięgi;
  • – moduł szkolenia podoficerskiego trwa 21 dni, zakończony jest egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.
  • ulotka legia akademicka 2019

Możesz zgłosić się do Legii Akademickiej jeśli:

  • – Posiadasz obywatelstwo polskie;
  • – Jesteś studentem Uczelni Wyższej;
  • – Przeszedłeś kwalifikację wojskową (lub wyrażasz gotowości aby odbyć kwalifikację wojskową).

  • Szczegóły na stronie: https://legiaakademicka.wp.mil.pl/