Uwaga Studenci PSW,

Posiedzenie Uczelnianej Komisji Stypendialnej odbędzie się w dniu  09 listopada 2021, gdzie nastąpi rozpatrzenie i decyzje w sprawie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne i zapomogi. Wypłata pierwszej transzy w/ w świadczeń nastąpi do 20 listopada 2021 r.