Drodzy studenci,
przypominamy o wytycznych MEiN, MZ i GIS, które należy przestrzegać w trakcie zajęć na uczelni:

Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.

W trosce o bezpieczeństwo studentów, pracowników i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.