Osoby, które nie mają zaliczonego obozu sprawnościowego jak również nie zostali z niego zwolnieni na podstawie przedstawionej dokumentacji  proszone są o pilny kontakt z Kanclerzem PSW.