Rozliczenie dzienniczków kształcenia praktycznego z wpisem do e-dziennika, semestr letni – rok akademicki 2018/2019: w pierwszym terminie do 31.08.2019, w drugim terminie do 30.09.2019. Od dnia 01.10.2019 wpis w e- dzienniku – warunkowy.