Studentom I roku przypominam o konieczności zaliczenia szkolenia BHP oraz szkolenia bibliotecznego dostępnych na platformie Moodle. Szkolenia dostępne będą do 12.01.2019 r. Niezaliczenie szkoleń wiązać się będzie z koniecznością zaliczenia szkoleń w sesji poprawkowej. 

Zaliczenia dla osób, które z powodzeniem ukończyły powyższe szkolenia będą wprowadzone do WD do 18.01.2019 r.

mgr Marta Czermińska