Studenci, którzy rozpoczynają naukę na I semestrze czytają plan według grup głównych:

Pielęgniarstwo – Pod11
Pielegniarstwo pomostowe – PP 11 A (ścieżka A), PP 11 B (ściezka B), PP 11 C (ścieżka C)
Ratownictwo Medyczne – RM 11 
Ekonomia – Ekon 1
Lider Biznesu i Admnistracji – LBiA


Na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się w piątek 28.09.2018 r. o godzinie 15.00 w Auli PSW na III piętrze zostaniecie Państwo połączeni w grupy (dotyczy PO i RM) i na tej podstawie dowiedzie się Państwo czy jesteście w grupie A, B, C czy D. Proszę zauważyć, że wszystkie grupy mają zajęcia wspólnie na pierwszym zjeździe.