W związku z rozpoczęciem wyrabiania dla Państwa Elektronicznych Legitymacji Studenckich, konieczne jest dostosowanie przez Państwa zdjęć legitymacyjnych. Dlatego proszę po zalogowaniu się do profilu w WD w zakładce Moje dane wczytać zdjęcie legitymacyjne w formacie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 787) tj. 20mm x 25mm w rozdzielczości 300 dpi. Ponadto proszę sprawdzić poprawność Państwa danych osobowych w WD – Imię, Nazwisko i nr Pesel.

Powyższe prosimy zrealizować w jak najszybszym terminie tj. do dnia 20 października 2019 r.

O terminie odbioru legitymacji studenckich zostaniecie Państwo poinformowani.