Wszystkie osoby, które w dniu składania kompletu dokumentów rekrutacyjnych złożyły Zaświadczenie lekarskie ze wzorem jak w załączniku, w którym widnieje wskazanie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikowanego kursu zawodowego, studiów doktoranckich* nie muszą dokonywać ponownie badań i dostarczać do Dziekanatu drugiego takiego zaświadczenia.

Natomiast zgodnie z terminem wskazanym przez Panią Kierownik Dziekanatu jesteście Państwo zobligowani dostarczyć:

  • – aktualny wpis dokonany przez Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną ,,nie figuruje w rejestrze stałych i okresowych nosicieli pałeczek z grupy salmonella” (kopia opisana imieniem I nazwiskiem)
  • – wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B (kopia opisana imieniem I nazwiskiem)
  • – badanie krwi w kierunku HCV,
  • – ubezpieczenie OC, NNW i leczenia poekspozycyjnego (kopia).

Kanclerz PSW