Studenci I roku kierunku Pielegniarstwo oraz Ratownictwo medyczne

W nawiązaniu do informacji podanej na spotkaniu organizacyjnym w dniu 28 września 2018r. dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia NNW, OC i Leczenia poekspozycyjnego poniżej przedstawiam Państwu ofertę przygotowaną przez Dom Brokerski Janusz Drobysz- od lat współpracujący z Uczelnią.

Dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z wykonywaniem  praktyk studenckich w placówkach medycznych  oraz ubezpieczenia kosztów leczenia poekspozycyjnego

Uprzejmie informujemy, iż dotychczasowy ubezpieczyciel studentów Państwa Uczelni w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia poekspozycyjnego tj. T.U. Inter Polska SA zaproponował na rok 2018/2019 koszt ubezpieczenia. Kształtuje się on następująco:  

  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej studentów w związku z wykonywaniem praktyk studenckich w placówkach medycznych

Okres ubezpieczenia: roczny

Suma ubezpieczenia OC: 12.500,00 euro na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Składka od osoby:  22 zł

Podstawa: Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC dobrowolne, UZ 71/2016 z dnia 25.10.2016 r. (kliknij aby pobrać)

  1. Ubezpieczenie kosztów leczenia poekspozycyjnego –zawierający następujące świadczenia

 Okres ubezpieczenia: roczny

   – badanie na obecność wirusów HIV lub WZW – wysokość świadczenia: 2.000,00 zł
   – koszt leków antyretrowirusowych – wysokość świadczenia:  5.000,00 zł
   – jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia HIV – wysokość świadczenia: 200 000,00 zł
   – jednorazowe świadczenie z tytułu zakażenia WZW – wysokość świadczenia: 10 000,00 zł

     Składka od osoby 82 zł

Podstawa OWU HIV/WZW , UZ 69/2015 z dnia 22.12.2015 r. (kliknij aby pobrać)

Oferta przedstawiona przez Ubezpieczyciela jest ważna przez 30 dni od daty złożenia  tj. do 17 października 2018r.
W ofercie brak jest uwzględnionej kwoty ubezpieczenia NNW, która oscyluje w kwocie 20-30zł/os./rok.
Dane Ubezpieczyciela:

Dom Brokerski jdbrokers
ul. Chopina 28, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 261 09 99
e-mail: biuro@jdbrokers.pl
                     

Ważne: Jeśli ktoś z Państwa ma już wykupione jakieś indywidualne ubezpieczenie – warto jest zasięgnąć informacji czy obejmuje ono zakres OC i Leczenia poekspozycyjnego podczas kształcenia praktycznego
w placówkach medycznych lub też czy macie możliwość dokupienia dodatkowych wariantów.

Przypominam również o konieczności dostarczenia kopii wykupionego ubezpieczenia obejmującego NNW, OC i Leczenia poekspozycyjnego do Dziekanatu PSW, natomiast oryginał/y ubezpieczenia posiadacie Państwo podczas odbywania zajęć praktycznych.

 

p.o. Kanclerz

Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie

mgr Natalia Parus