Dodatkowe konsultacje z Laryngologii z Panią lek med. A.Stasiuk dotyczące omówienia (tylko i wyłącznie) egzaminu z Laryngologii odbędą się w dniu 26 sierpnia 2019 r. w sali nr 15 w godzinach 14.45 – 15.45.
Z uwagi na krótki czas trwania konsultacji proszę osoby, które z różnych przyczyn nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu o przekazanie upoważnień do przeanalizowania egzaminu  tym studentom, którzy również nie zaliczyli przedmiotu.
Pozostałe informacje:
 – Prace zaliczeniowe proszę przekazywać w formie papierowej do pokoju Dydaktyków.
Zgodnie z ustaleniami proszę nie wysyłać prac drogą mailową – prace te nie będą oceniane.
Ostateczny termin oddawania prac zaliczeniowych 13 września 2019 r.
dr Beata Pawłowska
Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich