Zajęcia z Ekonometrii dnia 16.11.2018 r. o godz. 15:45 za prof. K. Strzałę w zastępstwie poprowadzi prof. T. Plata – Przechlewski.