Obrony w ramach II terminu odbędą się 06. 09. 2019 r. termin składania prac dyplomowych 23. 08. 2019 r.