W linku poniżej lista osób zakwalifikowanych do egzaminu dyplomowego. Proszę o przybycie na uczelnię za stosownym wyprzedzeniem i udanie się do przydzielonych sal.

LISTA OSÓB