Informacje od dr M. I. Pirskiego
Studenci PO 11 proszę o przygotowanie prezentacji z anatomii – po 2 osoby na temat- 2 prezentacje w dniu 27.10.2018 godz.13.15-15.30 i 2 prezentację na 28.10.2018 tematy do wyboru:
       1.Ogólna budowa układu kostnego. Budowa czaszki
       2.Budowa kości kończyny górnej
       3.Budowa kości kończyny dolnej
       4. Budowa miednicy
       5. Budowa kręgosłupa i klatki piersiowej
        6.Budowa kości, połączeń i więzadeł

Tematy konwersatoriów z anatomii