Poniżej ostateczna lista z podziałem na grupy – proszę o zapoznanie się.
LISTA