Dnia 23 03 2019 r. w godz. 9:00 – 10:00 w pok. dyd. będzie dostępna Pani mgr M. Kordalska celem przeprowadzenia zaliczenia z przedmiotu Pulmunologia i piel. pulmunologiczne z elementami kardiologii. Sala podana będzie w terminie późniejszym w gablocie na terenie Uczelni.