Samokształcenie w ramach przedmiotu Dermatologia do zaliczenia z dr Alicją Rustowską Rogowską.