Poniżej tabela z wykazem godzin, wykładowców i przedmiotów do zaliczenia w ramach samokształcenia.

TABELA