Osoby zgłaszające się do Kwestury celem podbicia karty obiegowej zobowiązane są do posiadania przy sobie potwierdzenia zdania pracy licencjackiej do dziekanatu (druk, który Państwo otrzymujecie z dziekanatu przy zdawaniu pracy). Jednocześnie proszę o uiszczenie wszystkich opłat związanych z tokiem studiów, szczególnie proszę zwrócić uwagę na opłatę za dyplom.