Termin oddawania prac licencjackich do Dziekanatu.

Ekon.  do 28.02.2019

PO do 28.02.2019

RM do 15.03.2019