Poniżej wykaz wykładowców i sposób kontaktu  w sprawie egzaminów poprawkowych:

  1. dr M. Czaja – telefon na oddział 556406229 przed południem od poniedziałku do piątku
  2. mgr K. Gerke – telefon do wykładowcy lub e-mail
  3. dr J. Gwoździewicz – Copernicus od poniedziałku do piątku od godz. 11:00 do 13:00
  4. dr K. Krawczyk – e-mail katarzyna.krawczyk1@outlook.com
  5. mgr R. Niemczyk – telefonicznie
  6. dr D. Pieśniak – email dekape@gumed.edu.pl
  7. mgr M. Pyszora- Załoga – kontakt telefoniczny( podawany był na pierwszych zajęciach)
  8. mgr K. Wojtacki – e-mail Krzysztof.wojtacki@wp.pl
  9. mgr W. Winnicka- oddział w Grudziądzu od poniedziałku do piątku, do godziny 14:00