W ramach programu kształcenia przewidziane są dla Państwa godziny do zaliczenia w ramach samokształcenia. Bardzo proszę o zapoznanie się z tabelą poniżej oraz zwrócenie się do prowadzących celem ustalenia formy oraz zakresu merytorycznego zaliczenia przedmiotów w ramach samokształcenia.

TABELA BUNA