Bardzo proszę o dostarczenie legitymacji studenckich do dziekanatu poprzez starostów grup dnia 26 10 2018 r. celem zrobienie prolongaty. Bardzo proszę o uregulowanie wszelkich zobowiązań wobec Uczelni bowiem w przypadku dużych zaległości prolongata może nie być zrobiona.

Studentów I roku zapraszam po odbiór legitymacji do dziekanatu – osobiście.

mgr Katarzyna Słomska
Kierownik Dziekanatu