Bardzo proszę o sprawdzanie grup, do których Państwo należycie w wirtualnym dziekanacie poprzez wejście w Tok studiów a następnie Twoje grupy.