Dotyczy Stypendium 2018/2019

Wszelkie informacje dotyczące wysokości przydzielonego stypendium zawarte będą w „decyzji o przydzieleniu stypendium”. Decyzje  wydawane będą po Komisji odwoławczej po dniu 29.11.2018r.

Informację o możliwości odbioru decyzji umieścimy na stronie.