Drodzy studenci,

aktualnie trwają prace nad wprowadzaniem Państwa wpłat do Wirtualnego Dziekanatu. Prosimy o cierpliwość i dokonywanie dalszych wpłat według umów i zobowiązań dotyczących opłat za studia. Naliczające się nienależne odsetki nie będą egzekwowane – prosimy o pilnowanie terminów wpłat według terminów podanych na umowach (decyduje data wpływu na konto uczelni, a nie data przelewu).

O zakończeniu prac poinformujemy Państwa w ogłoszeniach dziekanatu. 

Kwestura PSW