Nowe podania o zapomogi oraz stypendia socjalne będą przyjmowane zgodnie z regulaminem od nowego semestru roku akademickiego 2018/19. Obecnie trwa sesja. Jednocześnie informuje, ze KS planuje przedłużyć świadczenia w zakresie Stypendium Rektora oraz stypendium socjalnego oraz stypendium dla niepełnosprawnych. Proszę nie składać wniosków złożonych na semestr zimowy. Proszę również o uważne czytanie regulaminu przyznawania pomocy materialnej.