Zajęcia w ramach e-learningu

Podaję wykaz przedmiotów do zaliczenia w ramach e – learningu:

RM I rok – Filozofia i etyka zawody dr J. Braun, Dydaktyka dr M. Kudła

RM III rok – Ochrona własności intelektualnej dr A. Michalik, Polityka ekologiczna dr K. Strzała – Osuch

Ekon 1 – Ochrona własności intelektualnej dr A. Michalik,

Ekon 2 – Polityka gospodarcza dr B. Pawłowska

Ekon 3 – Etyka w ekonomii dr J. Sala.

Aby zalogować się do materiałów należy wejść na stronę http://moodle.psw.kwidzyn.edu.pl/ i użyć danych do logowania jak do Wirtualnego Dziekanatu.