Uprzejmie informujemy, iż na przełomie września i października br. upływa okres ubezpieczenia indywidualnych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej studentów, ubezpieczenia kosztów leczenia poekspozycyjnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków zawartych za pośrednictwem tut. Domu Brokerskiego.

W związku z powyższym dotychczasowy ubezpieczyciel studentów Państwa Uczelni w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, kosztów leczenia poekspozycyjnego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków tj. T.U. Inter Polska SA przedstawił na rok 2019/2020 następujące oferty ubezpieczenia. Kształtują się one następująco:  

OFERTA UBEZPIECZENIA NA ROK 2019/2020

Jan Drobysz
Broker Ubezpieczeniowy

Dom Brokerski jdbrokers
ul. Chopina 28, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 261 09 99
e-mail: biuro@jdbrokers.pl