Proszę o zapoznanie się z tabelami dotyczącymi BUNA (praca bez udziału nauczyciela akademickiego) oraz zwrócenie się do wykładowcy celem ustalenia formy zaliczenia przewidzianych godzin na samokształcenie. 

BUNA