Od dnia dzisiejszego faktury nie będą wysyłane drogą mailową. Prosimy o pobieranie faktur poprzez logowanie w Wirtualnym Dziekanacie. Faktury będą do pobrania w zakładce Finanse.