Egzamin dyplomowy w ramach terminu poprawkowego odbędzie się 28. 09. 2019 r. Termin składania prac dyplomowych – 20. 09. 2019 r.