W ramach programu kształcenia przewidziane są dla Państwa zajęcia z Wychowania fizycznego.

Kierunek Ekonomia sem. zim. – 15 godz., Ratownictwo Medyczne sem zim. i let po 15 godz. W sem. zimowym 2018/2019 przewidziane są zajęcia z technik samoobrony, prowadzącym zajęcia jest mgr K. Gerke. Zajęcia będą odbywały się w sali na ul. Żeromskiego 36 C, oprócz pierwszych zajęć, które to odbędą się na Uczelni.

Terminy zajęć:

25 11 2018 godz. 13:15 – 15:30 – na Uczelni; 15:45 – 18:00 – sala

09 12 2018 godz. 8:00 – 12:45 – sala

13 01 2019 godz. 8:00 – 10:15 – sala

Osoby, które posiadają zwolnienie lekarskie z zajęć W-f, bądź uprawiają jakieś dyscypliny sportowe związane z technikami samoobrony, proszę o dostarczenie podania do Pani Prorektor o zwolnienia z zajęć w-f wraz ze stosownymi załącznikami do końca października.