W programie kształcenia od V semestru są dla Państwa zajęcia  Metodologia badań (k) – są to zajęcia seminaryjne, w ramach których przygotowujecie Państwo pracę dyplomową. Uczęszczacie tylko do wybranego przez siebie promotora. Wybór promotora nastąpi dnia 12. 10. 2018r.  Zapisy od godz. 15:15 osobiście w Dziekanacie.

Do wyboru macie Państwo: dr Ewę Raniszewską i dr. Leszka Zwolakiewicza.