Informacje od dr M. I. Pirskiego
Studenci z RMz31 po 2 osoby na  jedną prezentację na dzień 27.10.2018 proszę o przygotowanie 4 prezentacji
Do wyboru tematy z załączonego pliku