W programie kształcenia przewidziano dla Państwa zajęcia z Wychowania fizycznego w ilości 15 godz.

W sem. zim. 2019/2020 zajęcia będą realizowane jako nauka pływania w Pływalni Miejskiej w Kwidzynie na ul. Słowackiego. Osoby, które czynnie uprawiają ten rodzaj sportu, są ratownikami WOPR, bądź maja przeciwskazania lekarskie do uczestnictwa w tych zajęciach bardzo proszę o dostarczanie podania do Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich z prośbą o zwolnienia z tych zajęć. Jako załącznik do podania proszę dostarczyć zaświadczenie lekarskie lub potwierdzenie uprawiania sportu, bądź kopię zaświadczenia/karty ratownika WOPR.

Termin dostarczania podań mija 28. 10. 2019 r.