Zgodnie z decyzją Pani dr Ewy Raniszewskiej – kierownika zakładu ratownictwa medycznego z dnia 03 06 2019 r. Bardzo proszę o dostarczanie do dziekanatu pracy dyplomowej w postaci prezentacji Power Point (wg. wszystkich dotychczasowych wymagań) oraz konspektu do owej prezentacji. Konspekt dostarczamy do dziekanatu w postaci pracy drukowanej, zbindowanej, opatrzonej stroną tytułowa oraz oświadczeniem. Konspekt powinien być nagrany również na płytę w formacie doc. oraz pdf. W systemie antyplagiatowym sprawdzeniu będzie podlegał konspekt.

Osoby, które do tej pory dostarczyły do dziekanatu jedynie prezentację w Power Poincie bardzo proszę o dostarczenie konspektu do tej prezentacji (również w wersji elektronicznej). Z uwagi na zaistniałą sytuację termin oddawania prac dla Państwa został przedłużony do 15. 06. 2019 r.