Dr Michał Makowski – konsultacje 14.09.2018r. ( piątek ) godz. 13:00 – 15:30 w dziekanacie lub w sali PSW 16 i egzaminy, zaliczenia poprawkowe również dnia 14.09.2018r. godz. 16:00 , sala będzie podana w gablocie na terenie Uczelni.