Lista osób przewidzianych na egzamin dyplomowy dn. 21 09 2018 r. Miejsce obrony – PSW 15.

Osoby, mające obronę o późniejszej godzinie proszę o przybycie na Uczelnię z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem.

L.p.

Nr albumu

godzina

uwagi

1

5198

13:30

PRZEW: BP, P: JS, R: MM

 

2

5208

13:45

PRZEW: BP, P: JS, R: MM

 

3

5294

14:00

PRZEW: BP, P: JS, R: MM

 

4

5339

14:15

PRZEW: JS, P: BP, R: MM

 

5

4930

14:30

PRZEW: JS, P: MM, R: BP

 

6

5221

14:45

PRZEW: MM, P: JS, R: BP

 

7

5218

15:00

PRZEW: MM, P: JS, R: BP

warunkowo

8

345

15:15

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

 

9

341

15:30

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

 

10

338

15:45

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

 

11

346

16:00

PRZEW: BP, P: MM, Konf: JS

warunkowo

mgr Katarzyna Słomska

Kierownik Dziekanatu

Powiślańskiej Szkoły Wyższej

…[Message clipped]  Pokaż całą wiadomość