Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu – zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Wszyscy studenci, którzy będą chcieli odbyć praktykę zawodową i zajęcia praktyczne również według harmonogramu.

Rozporządzenie

Informacje