Egzamin teoretyczny – test odbędzie się 25. 06. 2019 r. o godz. 12:00, natomiast egzamin praktyczny dla PP odbędzie się 26. 06. 2019 r. o godz. 14:00.