W Dziekanacie są do odbioru decyzje o przyjęciu na studia studentów, którzy zostali przyjęci po terminie rekrutacji, również od wyższych semestrów i  legitymacje.